Centrum Szembeka

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw 

 

Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć: 

−  w formie pisemnej na adres:

Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o. 

Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa 

- drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeżeli uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią. 

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku. 

Odpowiedź na zgłoszenie udzielamy niezwłocznie, a w uzasadnionych przypadkach np. zawiłość prawy, może wydłużyć termin udzielenia odpowiedzi do 30 dni od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. 

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

 

Zasady pobierania opłat

 

Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne. Jednakże, jeśli wykażemy, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy: 

−  do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub 

−  odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem. 

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty wnioskodawca, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.