Centrum Szembeka

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o. o. 

2. Monitoringiem wizyjnym objęta jest zewnętrzna część terenu oraz korytarze 

wewnątrz budynku .

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu 

wizyjnego jest Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

przy ulicy Zamienieckiej 80. 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo 

i porządek oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

d) Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci 

obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania 

przez okres 30 dni lub w zależności od pojemności dysku z kamer, a w przypadku, 

gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

e) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

f) Pani / Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w 

Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

g) W sytuacji, gdy uznają Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące 

przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba 

fizyczna, której dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do wniesienia skargi na 

działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administratorem Danych Osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o. o. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego dostępne są tutaj.